Комисия за защита на конкуренцията (2008-2009). Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на софтуер за подобряване на интегрираната информационна система в системата за управление на работния процес, администриране на публичните власти и регистър с възможност за електронно подаване на документи.

Комисия за защита на конкуренцията (2008-2009). Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на софтуер за подобряване на интегрираната информационна система в системата за управление на работния процес, администриране на публичните власти и регистър с възможност за електронно подаване на документи.

Специализиран регистър на статистическите единици (SRSU) – 2007-2008 г. SRSU е предназначена и разработена за дейността на НСИ, Министерство на отбраната и други държавни институции по подготовка и провеждане на проучвания за обекти на национална сигурност. SRSU съдържат класифицирана информация „Секретно“, „Поверително“ и „Само за служебна употреба“.

Специализиран регистър на статистическите единици (SRSU) – 2007-2008 г. SRSU е предназначена и разработена за дейността на НСИ, Министерство на отбраната и други държавни институции по подготовка и провеждане на проучвания за обекти на национална сигурност. SRSU съдържат класифицирана информация „Секретно“, „Поверително“ и „Само за служебна употреба“.

Актуализиране на съществуващите и разработване на допълнителни отчети (вид, тема, статистически и абонаментни) и изходи от ядрото на Единната информационна система за борба с престъпността (ЕИСИК) през средата за разработка – 2012-2013 г. Работодател: Прокурор на Република България – Национална следствена служба.

Актуализиране на съществуващите и разработване на допълнителни отчети (вид, тема, статистически и абонаментни) и изходи от ядрото на Единната информационна система за борба с престъпността (ЕИСИК) през средата за разработка – 2012-2013 г. Работодател: Прокурор на Република България – Национална следствена служба.